Transport

Komplett 3-stegs transportgenomgång

Analys av dagens transportsituation

Vi går igenom transportsituationen på ert företag – transportörsval, avtal/offerter, leveransvillkor, routing, leveranssäkerhet, kostnader med mera. Efter att vi har analyserat och bildat oss en uppfattning om just er situation så kan vi ge råd och tips om eventuella förändringar och förbättringar för att uppnå målen med era transportlösningar.

Upphandling och rekommendationer

ABG Logistic arbetar helt oberoende av transport- och speditionsföretag men har ett stort kontaktnät bland de olika aktörerna på marknaden. Med analysen som beskrevs ovan, med era krav och önskemål och tillsammans med er kan vi genomföra en transportupphandling som omfattar hela eller delar av ert transportbehov. Vi går igenom och analyserar de olika offerterna och ger, baserat på vår omfattande erfarenhet, rekommendationer på lösningar som bäst svarar mot era behov.

Uppföljning och kontroll

Efter en upphandling följer vi upp att den valda transportören eller de valda transportörerna lever upp till vad de har lovat. Vi kontrollerar leveranssäkerheten med avseende på ledtid och leveranser i oskadat skick, vi kontrollerar att kostnaderna debiteras korrekt – helt enkelt att de levererar vad de har sålt!

Transportuppdrag

Vi kan snabbt och enkelt ta fram pris och lösning på enskilda eller återkommande transportuppdrag baserat på era önskemål utan att ni behöver förbinda er till något ytterligare.
Vi har etablerade kontakter med flera olika transportföretag för alla olika typer av frakter (sjö, flyg, väg och kurir mm.) och tar fram lösningen som blir bäst för just er med pris, ledtid och service i fokus.

Kontakta oss för mer information

Vårt mål med denna produkt är att ni skall spara pengar genom billigare transporter och bättre service vilket vi också kommer att väva in i prissättning när ni begär offert! Vi kan givetvis också göra valda delar av denna produkt om ni känner att ni inte har behov av hela paketet.