Utbildning leveransvillkor

Leveransvillkor är en avgörande faktor för att bestämma vem som är juridiskt ansvarig för godset som transporteras. Detta gör att vid eventuella missöden så kan det vara ekonomiskt förödande om du formulerat dig fel. Därför anser vi att det är av yttersta vikt att inköps-, försäljnings- och speditionsavdelning är utbildad och införstådda med betydelserna av de olika leveransvillkoren. Vi skapar en företagsunik utbildning precis enligt era önskemål och säkerställer kompetensen i er verksamhet.

splash-referenser

Utbildning tullkunskap

Vi ger dig grundläggande kunskaper om import och export. Du lär dig viktiga termer och begrepp inom tullområdet. Du får också träna på att göra enklare import- och exportdeklarationer. Vi skapar en företagsunik utbildning precis enligt era önskemål och säkerställer kompetensen i er verksamhet.

Utbildning transport

Vi ger er en grundläggande genomgång på transporter sjö, flyg och väg. Kopplat till konventioner och ansvarsbestämmelser som styr de olika transportsätten exempelvis CMR-konventionen och NSAB 2015. Vi skapar en företagsunik utbildning precis enligt era önskemål och säkerställer kompetensen i er verksamhet.