Komplett 3-stegs transportgenomgång

Analys av dagens transportsituation vi går igenom era transportörsval, avtal/offerter, leveransvillkor, routing, leveranssäkerhet och kostnader. Efter en analys ger vi råd och tips om eventuella förändringar och förbättringar.

Uppföljning och kontroll

Efter en upphandling följer vi upp att den valda transportören eller de valda transportörerna lever upp till vad de har lovat. Vi kontrollerar leveranssäkerheten med avseende på ledtid och leveranser i oskadat skick, vi säkerhetsställer även att kostnader debiteras korrekt.

Transportuppdrag

På ABG Logistic tar vi fram pris och lösningar på enskilda och återkommande
transportuppdrag utan att ni behöver förbinda er till något ytterligare. Med våra etablerade
kontakter inom sjö, flyg, väg och kurir garanterar vi bästa pris.

Upphandling & rekommendationer

Vi på ABG Logistic arbetar helt oberoende av transport- och speditionsföretag och har ett stort kontaktnät bland de olika aktörerna på marknaden. Tillsammans med er kan vi genomföra en transportupphandling som omfattar hela eller delar av era transportbehov.