Tulldeklarationer

Handel med länder utanför EU kräver tulldeklarering, ABG Logistic upprättar och lämnar tulldeklarationer elektroniskt via TDS/TESS. I vårt arbete kontrollerar vi underlagen till deklarationerna och tar ansvar för riktigheten i de deklarationer vi gör. Dokument och handlingar får ni efter att respektive uppdrag är avslutat.

Intrastatredovisning

För handel inom EU ska statistik lämnas till SCB månadsvis. Ett företag blir uppgiftsskyldigt för införsel om man har mottagit varor under en 12-månadersperiod för 15,0 MSEK eller mer och för utförsel om man har levererat för 4,5 MSEK eller mer – överskrider man båda gränserna skall både in- och utförseluppgifter lämnas. Vi på ABG logistic sammanställer dessa uppgifter åt er elektroniskt.

Support & rådgivning

Våra kunder får löpande råd i olika frågor via ABG Logistic. Det är lätt att nå oss för personlig service och vi ger snabbt svar i procedur-, klassificerings- och dokumentfrågor för såväl import som export.

Fullservice tull

Med gedigen erfarenhet från Tullverket kan vi snabbt, smidigt och kostnadseffektivt ta ansvar för den delen av er verksamhet

Med full service menar vi:

Klassificering och tolkning av tulltaxan utifrån era produkter

Hantering av certifikat och kontrollera import- och exportrestriktioner samt antidumpningsåtgärder

Bevakning tullärenden: Import, Export, omprövning med mera

Tillståndshantering

Konsultering för projekt samt projektledning inom tullområdet