Tull

Tulldeklarationer

Handel med länder utanför EU kräver tulldeklarering, för import såväl som för export, ABG Logistic upprättar och lämnar tulldeklarationer elektroniskt via TDS. I vårt arbete ingår så klart också att vi kontrollerar underlagen till deklarationerna och att vi tar ansvar för riktigheten i de deklarationer vi gör. Dokument och handlingar får ni hemskickade efter att respektive uppdrag är avslutat.

Intrastatredovisning

För handel inom EU skall statistik lämnas till SCB (Statistiska centralbyrån) månadsvis. Ett företag blir uppgiftsskyldigt för införsel om man har mottagit varor under en 12-månadersperiod för 9,0 MSEK eller mer och för utförsel om man har levererat för 4,5 MSEK eller mer – överskrider man båda gränserna skall både in- och utförseluppgifter lämnas. ABG Logistic sammanställer och lämnar dessa rapporter elektroniskt via IDEP.

Fullservice Tull

Tull är för många företag en byråkratisk djungel med mängder av lagar paragrafer. Med gedigen erfarenhet från Tullverket så kan vi på ett snabbt, smidigt och kostnadseffektivt sätt ta ansvar för den delen av er verksamhet så att ni kan koncentrera er på att sälja era produkter istället för att ägna tid åt att tyda författningar.

Med fullservice menar vi:

  • Klassificering och tolkning av tulltaxan utifrån era produkter
  • Hantera eventuella certifikat och kontrollera import- och exportrestriktioner samt antidumpningsåtgärder
  • Bevakning tullärenden: Import, Export, omprövning mm
  • Tillståndshantering
  • Rekommendationer för projekt samt projektledning inom tullområdet

Support och rådgivning

Våra kunder får löpande råd i olika frågor via telefon och e-post. Det är lätt att nå oss för personlig service och vi ger snabbt svar i procedur-, klassificerings- och dokumentfrågor för såväl import som export. Vi ger gärna support och agerar bollplank i samband med att ni driver projekt inom tullområdet om ni så önskar.

Utbildning och organisation

ABG Logistic utbildar personal som arbetar med – eller skall arbeta med tulldeklarationer och/eller intrastatredovisning. Vi kan också gå igenom era system och rutiner så att ni självständigt kan utföra arbetet efter de krav som myndigheterna ställer på ert företag i dessa frågor.

Revision

Skall ert företag ha revisionsbesök från Tullverket, eller har ni haft ett sådant besök och fått påpekanden – kanske med ifrågasatt tulltillägg som följd? Vi kan hjälpa er att reda ut problemen!

Kontakta oss för mer information

Har ni frågor eller funderingar kring våra tjänster?
Vill ni ha mer information eller bara trötta på allt pappersarbete och vill fokusera på det ni är bäst på?

Tveka inte utan kontakta oss idag — Vi hjälper er med det mesta!